top of page
  • Radu Andrei

Până la finalul anului 2024, poți plăti retroactiv contribuțiile la pensie

Până la finalul anului 2024, persoanele care nu au realizat stagiul de cotizare complet pentru pensie pot încheia un contract de asigurare socială și să-și plătească retroactiv contribuțiile de asigurări sociale pentru o perioadă de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.

Această măsură, introdusă prin Ordonanța de urgență nr. 163/2020, a fost prelungită până la finalul anului 2024 prin Legea nr. 168/2021.


pensie

Care sunt avantajele asigurării retroactive la pensie?

Asigurarea retroactivă la pensie oferă o serie de avantaje, printre care:

  • Permite persoanelor care nu au realizat stagiul de cotizare complet să obțină dreptul la pensie.

  • Asigură un venit lunar mai mare la pensie, în funcție de venitul asigurat pentru care se plătesc contribuțiile.

  • Asigură o pensie mai mare la deces, în cazul în care asiguratul nu mai este în viață la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Care sunt costurile asigurării retroactive la pensie?

Costurile asigurării retroactive la pensie sunt calculate în funcție de venitul asigurat și de numărul de luni pentru care se plătesc contribuțiile.

În cazul în care se alege un venit asigurat la nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare, costul asigurării retroactive pentru 6 ani este de aproximativ 59.900 lei.

Cum se încheie un contract de asigurare socială?

Contractul de asigurare socială se încheie la casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei interesate.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt:

  • Actul de identitate al persoanei interesate.

  • Declarația pe propria răspundere că îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru încheierea contractului de asigurare.

  • Documentele care atestă venitul asigurat pentru care se plătesc contribuțiile.

Ce trebuie să ia în considerare persoanele care doresc să încheie un contract de asigurare socială?

Persoanele care doresc să încheie un contract de asigurare socială trebuie să ia în considerare următoarele aspecte:

  • Costurile asigurării retroactive pot fi semnificative, în funcție de venitul asigurat și de numărul de luni pentru care se plătesc contribuțiile.

  • Asigurarea retroactivă nu poate fi utilizată pentru a compensa lipsa de contribuții pentru perioade anterioare anului 2020.

  • Asigurarea retroactivă nu poate fi utilizată pentru a majora stagiul de cotizare pentru perioade anterioare anului 2020.


Asigurarea retroactivă la pensie este o oportunitate pentru persoanele care nu au realizat stagiul de cotizare complet să obțină dreptul la pensie. Cu toate acestea, costurile asigurării retroactive pot fi semnificative, astfel că persoanele interesate trebuie să cântărească cu atenție beneficiile și costurile acestei măsuri.

Comments


bottom of page