top of page
  • Radu Andrei

Datoria globală și datoria externă a României

Datoria globală este suma totală a datoriilor pe care guvernele, companiile și gospodăriile private le datorează altor guverne, companii și gospodării private. La sfârșitul anului 2022, datoria globală a ajuns la 307 trilioane de dolari, o creștere de 8,5% față de anul precedent.datorie publica

Conform datelor Băncii Naționale a României, datoria externă totală a României a ajuns la 153,12 miliarde de euro la sfârșitul lunii august 2023. Această cifră reprezintă o creștere de 8,562 miliarde de euro față de sfârșitul lunii decembrie 2022.


Din această sumă, datoria externă pe termen lung a fost de 110,784 miliarde de euro, iar datoria externă pe termen scurt a fost de 42,336 miliarde de euro.

Din punct de vedere al structurii, datoria externă a României este împărțită în mai multe categorii, după cum urmează:

  • Datoria către investitorii nerezidenți reprezintă 99,7% din datoria externă totală.

  • Datoria guvernamentală reprezintă 55,058 miliarde de euro, adică 36,0% din datoria externă totală.

  • Datoria privată reprezintă 98,062 miliarde de euro, adică 64,0% din datoria externă totală.


datorie externa


Datoria externă a României este considerată a fi în general sustenabilă, cu un nivel al serviciului datoriei externe de 12,9% în perioada ianuarie - mai 2023. Cu toate acestea, există o serie de riscuri care ar putea afecta datoria externă a României, cum ar fi creșterea ratelor dobânzilor globale, o deteriorare a situației economice globale sau o criză politică internă.


#Datoria globală și datoria externă a României

Comments


bottom of page