top of page
 • Radu Andrei

Cum Poți Deveni Detectiv Particular În România

Conform informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, în România sunt autorizați să își desfășoare activitatea un număr de 652 de societăți specializate și cabinete individuale de detectivi.


detectiv particular

Această cifră nu include persoanele care își desfășoară activitatea în mod ilegal, fără a avea autorizație de la Ministerul Afacerilor Interne. Numărul detectivilor particulari din România a crescut semnificativ în ultimii ani, în special în contextul dezvoltării economiei și al creșterii cererii pentru servicii de investigații private.

Cele mai frecvente activități desfășurate de detectivii particulari în România sunt:

 • Urmăriri și filaje

 • Verificarea fidelității conjugale

 • Investigații în domeniul asigurărilor

 • Investigații în domeniul comercial

 • Investigații în domeniul penal

Detectivii particulari sunt reglementați de Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

Conform Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru a putea fi detectiv particular în România, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

detectiv particular

 • Să aibă cetățenia română sau a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene.

 • Să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani.

 • Să fie absolvent de studii universitare de licență sau echivalente.

 • Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea profesiei de detectiv particular.

 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția infracțiunilor care nu au fost săvârșite cu violență sau amenințare cu violența.

Persoanele care îndeplinesc aceste condiții trebuie să urmeze un curs de formare profesională de detectiv particular, organizat de o instituție de învățământ superior acreditată sau de o organizație profesională din domeniul securității private. Cursul de formare profesională are o durată de minimum 60 de credite de studii transferabile și cuprinde, printre altele, următoarele discipline:

 • Metode și tehnici de investigație

 • Legislația aplicabilă profesiei de detectiv particular

 • Etica profesională


detectiv

La finalizarea cursului de formare profesională, persoanele care au obținut cel puțin 70% din punctajul total pot susține un examen de calificare în vederea obținerii atestatului de detectiv particular. Examenul de calificare este organizat de Ministerul Afacerilor Interne. Atât cursul de formare profesională, cât și examenul de calificare sunt gratuite. Detectivul particular care își desfășoară activitatea în România trebuie să fie autorizat de Ministerul Afacerilor Interne. Autorizarea se acordă pentru o perioadă de 5 ani și poate fi reînnoită. Detectivul particular are obligația să respecte următoarele principii profesionale:

 • Legalitatea

 • Etica

 • Confidențialitatea

 • Imparțialitatea

Detectivul particular este răspunzător pentru faptele sale în conformitate cu legislația în vigoare.

Comments


bottom of page