top of page
  • Radu Andrei

Cardul de prima carieră didactică

Cardul de prima carieră didactică este un instrument de stimulare a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și universitar de stat. Acesta se acordă anual, în valoare de 1.500 de lei, timp de 4 ani, începând cu anul școlar 2022-2023.

Cardul poate fi folosit pentru achiziționarea de produse și servicii educaționale, precum:


card cariera didactica

  • cărți, manuale, reviste și alte materiale didactice;

  • echipamente și dispozitive electronice pentru educație;

  • servicii de formare profesională continuă;

  • servicii de sănătate și wellness.

Pentru a beneficia de card, personalul didactic și didactic auxiliar trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie încadrat în învățământul preuniversitar sau universitar de stat;

  • să aibă o vechime în muncă de cel puțin 1 an;

  • să fie evaluat anual cu cel puțin calificativul "Bine".

Cardul se solicită la unitatea de învățământ în care este încadrat cadrul didactic sau didactic auxiliar. Acesta este emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru a folosi cardul, cadrul didactic sau didactic auxiliar trebuie să se înscrie pe site-ul www.primacarieradidactica.ro. Odată ce s-a înscris, acesta va primi un cod PIN care va fi utilizat pentru a achiziționa produse și servicii.

Cardul de prima cariera didactica este o măsură care are ca scop creșterea calității și echității sistemului educațional românesc. Prin stimularea personalului didactic și didactic auxiliar să investească în propria dezvoltare profesională, se urmărește îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor și studenților.

Comments


bottom of page